bahar-eken

 Eğitim Bilgileri

Samsun Atatürk İlkokulu                                              (1978-1983)

Samsun Anadolu Lisesi                                                 (1983-1990)

İstanbul Tıp Fakültesi                                                   (1990-1996)

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi                   (1997-2003)

 

 

Mesleki Deneyim

 

Ağrı Devlet Hastanesi                                                    (2003-2004)

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi                                  (2004-2008)

Özel Saygı Hastanesi                                                     (02.2009-07.2009)

Beykoz Özel Çebi Cerrahi Hastanesi,  Çengelköy Boğaziçi Tıp Merkezi  (09.2009- 04.2011)

Özel Ümran Tıp Merkezi-Ümraniye                                  (2008-2012)

Özel Denge Tıp Merkezi-İZMİT                                        (Şubat 2012-halen)

 

Katıldığı Eğitimler

  1. 1.   farmakoloji  İstanbul üniversitesi tıp fakültesi farmakoloji a.b.d. (2002-2007)
  2. 2.   iş sağlığı ve güvenliği yeditepe üniversitesi tıp fakültesi temel tıp bilimleri (2007-2008)

 

Sertifikalar

 

       aile ve evlilik terapileri eğitimi (toplam 500 saattir, 500 saat eğitim paketi tamamlanmıştır.)

 

Mesleki Çalışmaları

 

1.Alkol Bağımlılarında Kişilik Bozukluğunun Sosyodemografik Özellikler, Depresyon ve Anksiyete ile İlişkisi Bahar EKEN, E. Cüneyt EVREN, Ömer SAATÇİOĞLU, Duran ÇAKMAK   Düşünen Adam; 2003, 16(2): 71-79

2. Madde  kullanım  bozukluğunda  cinsiyet farklılığı:  AMATEM’e yatan hasta verilerinin incelenmesi E Cüneyt EVREN, Ömer SAATÇİOĞLU, Bilge EVREN, Cenk YANCAR, Bahar EKEN, Duran ÇAKMAK

Düşünen Adam Dergisi 2003;16(3):132-138

3. Alkol bağımlılarında aleksitimi ve depresyon, anksiyete ve kişilik bozuklukları ile ilişkisi E Cüneyt EVREN, Bahar EKEN

Bağımlılık 2003;4(2):47-52

4.Psikiyatrik bozukluklarda lamotrijin kullanımı Bahar EKEN Arif VERiMLi Güldal iZBIRAK Fatma Oya ER

Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008; 9:169-178

 

Poster Bildiriler

1. Postnatal monosodyum glutamat toksisitesinin sıçanlarda zorunlu yüzme testi üzerine etkisi

The effect of postnatal monosodium glutamate toxicity on forced swim test in rats

Eken B [1], Yamanturk-Celik P [2]

2. Postnatal monosodyum glutamat toksisitesinin gelişimsel ve nöroendokrin etkileri

 

Eken B [1], Yamanturk-Celik P [2]

 

Üye Olduğu Dernekler

 

Türk Tabipler Birliği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türk Anksiyete Bozuklukları Derneği

CETAD

Aile ve Evlilik Terapileri Derneği (AETD)