Doctor's Search

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Polikliniğimizde KOAH ve astım gibi hastalıkların teşhisleri konulmakta, tedavileri ve takipleri yapılmaktadır. Polikliniğimizde ayrıca alerji testleri izmir escort yapılmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Poliklinigimizde hangi hizmettler verilmektedir.

Astım ve KOAH’ın (Kronik Obstuktif Akciğer Hastalığı) Tanısı, Takibi ve Tedavisi

Alerji Testleri

Solunum Fonksiyon Testleri

Tüberkülozun Tanısı, Takibi ve Tedavisi

Akciğer Kanseri Erken Tanısı