Doctor's Search

Kurumsal

Denge Tıp Merkezi 2009 yılında psikiyatri dal merkezi olarak Dr. Ahmet Kocabıyık ve Dr. Fahri Karson tarafından kuruldu. Kuruluş amacı, kamuda yeterli süre ve etkin tedavi olanaklarının sınırlı ve yetersiz olmasıydı. Yoğunluk ve altyapı eksiklikleri psikiyatri hastalarının uluslararası normlara uygun yaklaşım ve tedavi olanaklarından yoksun kalmasına neden olmaktadır.

Kamuda gözlemlediğimiz altyapı ve donanım eksikliği dışında, psikiyatrik hastalıklar ve hastalara yaklaşımdaki eksiklikleri gidermeyi öncelikli hedeflerimiz arasına aldık.

Psikiyatrik hastalıklar, sağlıklı düşünmeyi bozduğu gibi hafıza ve dikkat gibi en temel yetileri de olumsuz etkilemektedir. Bu durum psikiyatrik hastaların çözüm aramasını ve tedavinin sorumluluğunu üstlenmesini engellemektedir.

Bu nedenlerden dolayı hastaların her an ulaşabileceği telefon hatları kurduk. Düzenli takip ve kontrol sistemleri geliştirdik. 2014’te fiziki altyapı ve donanım eksikliklerimizi de giderecek bir yapı değişikliğine gittik. Merkezimizi daha büyük ve modern bir binaya taşıdık.

Psikiyatri dal merkezi olarak kurulup, psikiyatri hastanesine dönüşmesini hedeflediğimiz kuruluşumuz, Sağlık Bakanlığı’nın yeni yönetmelik değişikliklerini dikkate alarak, Tıp Merkezine dönüştü. Dr. Birol Bayramgürler’in de (Göğüs Hastalıkları Uzmanı) kurucu ortak olarak merkezimize katılımı ile yeni bir yönetim ve ivme kazandı. Kuruluşumuz, dahiliye ve çocuk hastalıkları uzmanlık kadrolarının eklenmesi ile her geçen gün büyümeye devam etmektedir.

Yeni hedefimiz, tüm branşlarda hizmet verecek bir yapılanmadır. Bunun için çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz.