Doctor's Search

…Şimdi okullu olduk…

21 Eylül 2016

Yeni bir başlangıç, şimdi okullu olduk…

Takvimlerin eylüle dönmesiyle birlikte geleceğimizi şekillendirecek çocuklar için okul sezonu da açılmış oldu. Türk eğitim sistemine göre 60-65 aylık çocuklar ebeveynlerinin isteği ile dilekçe vererek okula başlayabilmekteler. 66 aylıktan itibaren çocukların okula başlamaları zorunludur. Fakat burada da ay özelliklerine göre bazı farklılıklar söz konusudur. 66-68 ay arası çocuklar ebeveynlerinin dilekçesi ile, 69-71 aylık çocuklar ise doktor raporu ile okula başlamayabilir. 72 ay ve yukarısı için okula başlamak koşul her ne olursa olsun zorunludur. Görüldüğü üzere okula başlamak için genel kriter çocuğun yaşıdır. Peki bu yaşlarda çocuklarda ne gibi değişiklikler meydana geliyor ki çocuk okula başlamaya hazır hale geliyor? 72 aylıktan itibaren çocuklar fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişim açısından okula hazır hale gelmektedirler.

Bu üç alanda ne gibi değişikliklerin meydana geldiği ayrı ayrı açıklanacaktır. Fakat öncesinde, 5-6 yaş dönemini bilişsel gelişim kuramları çerçevesinde değerlendirmek yararlı olacaktır. 2-7 yaş arası döneme “işlem öncesi evre” denilmektedir. İşlem öncesi dönem de kendi içinde kavram öncesi dönem (2-4 yaş) ve sezgisel dönem (4-7 yaş) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Okul öncesi ve okul dönemi tam olarak sezgisel döneme rastlamaktadır. Sezgisel dönemdeki çocuklar nesneleri özelliklerine göre gruplayabilmekte ve sıralayabilmektedir. Gruplama ve sıralama yapabilme yeteneği bilişsel gelişimle ilişkilidir. Okulun gerekliliği olan ince ve kaba motor hareketlerin yapılabilir durumda olması ise fiziksel gelişimle ilişkilidir. Okul dönemindeki çocuklar düğme ilikleme, ayakkabıları bağlayabilme, fermuar açıp kapatma, kalem tutma gibi ince motor beceri gerektiren görevleri yapabiliyor durumdadır. Bunlara ek olarak kaba motor beceriler olarak ifade edilen ayakta durma, koşma, denge gibi davranışların da yaş özelliklerine uyumlu olarak gelişmiş olması beklenmektedir. Son olarak sosyal ve psikolojik gelişimin de yaşa uygun şekilde oluşmuş olması beklenmektedir.

Peki her çocuk bu kriterleri sağlayıp okula huzurlu şekilde gidip gelebilmekte midir? Birçok çocuk okul korkusu ve farklı problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. O halde ebeveynler ne zaman endişelenmelidir?

• Okula gitmeyi reddetme,

 

• Okula uyumla ilgili problemler,

 

• Akademik çalışmalara eşlik edememe,

 

• Otoriteye uymayı reddetme,

 

• Kuralları reddetme,

 

• Ebeveynlerden kopamama,

 

• Yaşıtları ile iletişim kuramama,

 

• Okulun olduğu günlerde fiziksel belirtilerin artması (karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı gibi)

 

• Uyku düzeninin değişmesi (normalden çok ya da az uyumak, gece kabuslarının artması gibi),

 

• İştahsızlık,

 

• Normale göre oldukça içe dönük, keyifsiz ve huzursuz olma,

 

• Öfke patlamaları,

 

• Yalnız kalma ve terk edilme korkularının başlaması,

 

• Ebeveynlere, “Ben yokken nereye gideceksiniz?”, “Okuldayken beni özlüyor musun?” “Ben okuldayken sana bir şey olur mu?”, “Eve geldiğimde sizi bulamazsam?”, “Beni okuldan almayı unutur musun?” gibi soruların artması.

Yukarıda ifade edilen maddelere bakıldığında çocuğun fiziksel ve bilişsel olarak hazır olmasının okula uyum açısından yüzde yüz başarı olarak kabul edilemeyeceği unutulmamalıdır. Çocuklar sosyal ve psikolojik açıdan da okula hazır halde olmalıdırlar. Çocuğunuzda yukarıda ifade edildiği gibi problem durumlar olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir uzmana danışmalısınız.

Uzman kadromuz çocuğunuzun psikolojik değerlendirmesini yaparak süreci kolaylaştırmaktadır. Çocuğunuzun bilişsel, fiziksel ve sosyal açıdan kendi yaş düzeyinde olup olmadığının ortaya koyulduğu DENVER gelişimsel değerlendirme testi ve çocuğunuzun akademik açıdan okula hazır olup olmadığının değerlendirildiği Metropolitan Okul Olgunluğu Testi merkezimizde yapılmaktadır.

Geleceğimizin mimarı çocuklarımız, hep güzel günlere yürüsünler…